- Podmínky členství

 
Členem ČSPT se může stát každý člověk starší 18 let, u mládeže do 18 let je nutný souhlas rodiče či zákonného zástupce. K tomu aby jste se stal/a členem poté stačí pouze vyplnit krátký registrační formulář, který je k dispozici na každém z turnajů TOPSPIN tour přímo u pořadatele turnaje. Více o členství lze nalézt v Řádech ČSPT, které jsou k dispozici v sekci O ČSPT.
 

- Členský příspěvek

 
Členský příspěvek je pro kalendářní rok 2014 stanoven na symbolickou 1,-Kč. Tato částka je zahrnuta ve startovném, které zaplatíte na Vašem prvním turnaji TOPSPIN Tour. Je povinností pořadatele turnaje, aby po skončení turnaje informoval ČSPT o počtu nových členů. Dále je také povinností pořadatele turnaje, aby za nové členy uhradil registrační poplatek orgánům ČSPT.
 

- Důležité upozornění

 
Bez platného členství není možné zúčastnit se turnajů konaných pod záštitou ČSPT!